SKY – SABİT KIYMET YÖNETİM SİSTEMİ

          Sabit Kıymet Yönetimi; işletmelerin sahip olduğu tüm taşınabilir yada sabit kıymetlerin firma içerisindeki yer değişikliklerinin, amortisman hesaplamalarının, bakım ve diğer masrafların, zimmet bilgilerinin tutulup takip edildiği programdır. Bu modül taşınabilir kıymet  hareketleri fazla olan işletmeler için el terminalleri ve barkodlar ile desteklenip, hareketlerin tekil veya gruplar halinde kolay ve hatasız yapılmasını sağlamaktadır. Sabit Kıymet Yönetimi her türlü ihtiyaca cevap verebilecek detayda ve esneklikte tasarlanmıştır. İç içe geçmiş cihaz veya araçları teker teker takip edebildiğiniz gibi, tek bir kod üzerinden grup halinde de takip edebilirsiniz.

PROGRAM ÖZELLİKLERİ

 • Sınırsız Sayıda Şirkete Ait Sabit Kıymet Takibi
 • Gruplara Göre Sınırsız Sabit Kıymet Takibi
 • Sabit Kıymet ve Lokasyon Barkodlama
 • Excel ’den İçeri Veri Aktarma
 • Ayrıntılı Sabit Kıymet Listeleri ve Raporları
 • Sabit Kıymetin Resmini Ekleme
 • Amortisman Hesaplama
 • Zimmet Takibi
 • Lokasyon Takibi
 • Garanti / Sigorta Takibi
 • Emanet Giriş/Çıkış İşlemleri
 • Satış İşlemleri
 • Hurdaya Ayırma
 • Sabit Kıymet Tarihçesi İzleme
 • Bakım Giderlerinin Takibi
 • Sayım İşlemleri
 • Defter ile Eşleme İşlemleri ve Takibi
 • El Terminalleri ile Giriş / Çıkış, Zimmet, Lokasyon Transfer ve Sayım İşlemleri