ÜRETİM BİRİMLERİ / İŞ İSTASYON TANIMLARI

Üretim birimlerinin gruplandırılarak tanımlanması sağlanır. Üretim biriminde iş başlatmak için malzeme kontrol yapılıp yapılmaması gerektiği belirtilerek kontrol edilmemiş malzemenin üretimde kullanılması engellenebilir. Parça büyüklüklerine göre istasyon seçilebilir, bu durumda belirtilenen ölçülere ve ağırlığa göre istasyonlara otomatik iş ataması yapılabilir. Üretim birimleri arasında geçiş süreleri, paralel işleyen işler, verim oranları tanımlandığında planlama aşamasında dikkate alınır. İş istasyonları üretim birimlerine bağlanarak kırılımlı oluşturulabilir. İş istasyon kartlarında planlama, depo ve maliyet parametreleri belirlenir. İstasyon çalışma takvimi oluşturularak işletmenin çalışmadığı zamanlar planlamada kullanılmak üzere düzenlenebilir.

uretim-birimi-is-istasyon-tanimlari-image
urun-recetesi-bom-image

ÜRÜN REÇETESİ (BOM)

Ürün reçetesi (BOM), bir ürünü üretmek için gereken bileşenleri tanımlar.

Tek Sistem ERP ile ürün reçetesinin hazırlanması, klonlama yaparak benzer reçetelerin kolaylıkla oluşturulmasını sağlayabilirsiniz. Ürün reçetelerinde üretilecek olan mamul ya da yarı mamullerin hangi üretim birimlerinde, hangi operasyonlardan geçeceğini, kullanılacak kalıp tipini, hangi istasyonlarda ne kadar zamanda işlem göreceğini, hangi malzemelerden ne kadar kullanılacağını, kaç personel kullanılması gerektiğini tanımlayabilirsiniz. Ayrıca kullanılacak malzemelerin alternatifleri, fireleri, reçetenin hangi tarihe kadar geçerli olacağı, müşteri bazında ambalajlama bilgileri tanımlanabilir. Çoklu seviyede ürün reçetesi oluşturabilirsiniz.

Ürün reçetelerine teknik resimler, çizimler, ürünün üretilmesi için gereken talimatlar eklenebilir. Reçete düzenleme ekranından reçetedeki değişiklikler kolayca yapılabilir. Ürün reçetelerini tasarım aşamasında ürünün öz niteliklerinin belirlenmesi ve kabaca maliyet çıkarılması için, gerçek üretimin fiili kaynakları da dikkate alarak yapılması için, planlama aşamasında malzeme gereksinimlerinin planlaması için, maliyetlendirme aşamasında ürünün tahmini maliyetini ortaya çıkarılması için kullanabilirsiniz.

PLANLAMA

Üretim planlama üretici kurumlar için kritik bir iş sürecidir. Bu yüzden üreticilerin hem müşteri beklentilerine hem de kendi kurumsal hedeflerine cevap verecek şekilde tasarlanmış ve başarı ile uygulanan bir üretim planlama sürecine ihtiyacı vardır.

Üretim Planlama, diğer süreçlerden bağımsız olarak düşünülemez. Tek Sistem Planlama modülü ile, talep, tedarik, üretim, lojistik vb. süreçlerle entegre çalışarak, kaynak kullanımında ve taleplerin karşılanmasında verimsizlikleri ve maddi kayıpları ortadan kaldırabilir, teslimat performansı ve karlılığı arttırabilirsiniz.

Üretim iş emirleri ana mamul ve ona bağlı tüm yardımcı mamuller ve her operasyon için bir kere de müşteri siparişlerine istinaden yada stok üretimi için oluşturulabilir. Üretim planı siparişlerin sık değiştirilmesi, sipariş iptalleri, araya acil siparişlerin girmesi gibi durumlarda kolaylıkla revize edilebilir. Üretim kaynaklarının kapasiteleri, mevcut iş yükleri, termininde yetişmeyecek işler anlık görülerek müdahale edilebilir. Üretim birimleri arasında geçiş süreleri ve paralel işleyen işler dikkate alınabilir. Yeni bir iş tanımlandığında otomatik Kalıp iş emri oluşturulabilir. Reçeteden sapan sarf, fire ve çıktı miktarları kolaylıkla izlenebilir. Planlı ya da sahadan veri toplama (SVT) aracılığı ile alınan duruşlar anlık toplanarak plana dahil edilebilir. Plan üzerinden duruş süreleri, gerçekleşen baskı sayısı, tüketilenler görülebilir.

planlama-image
cizelgeleme-image

ÇİZELGELEME (GANTT ŞEMASI)

Çizelgeleme iş yükleme yöntemlerinden en basiti ve en kullanışlısıdır. Gantt şeması kapasiteye ve termin tarihine göre izlenebilir. Hızlı iş emri verilebilir. Bir işi bir kaynaktan başka bir kaynağa sürükle bırak yöntemi ile atayabilirsiniz. İşleri kopyala yapıştır ile kolaylıkla bölebilirsiniz. Planlamayı, işin başlangıç ve bitiş tarihleri ya da planlama miktarı vererek yapabilirsiniz. Gerçekleşen yüzdesini çizelge üzerinden anlık takip edebilirsiniz. Set-up süresi olan işler turuncu, planda hatalı olan işler kırmızı, ham madde değişimi yeşil, standart işleri gri renkte görerek planın kolaylıkla yönetilmesini sağlayabilirsiniz. Malzeme eksikliği göstergesi ile malzeme sorunları Gantt grafiğinde vurgulanarak planlayıcının sonuçları anlamasına ve gerekli ayarlamaları yapmasına yardımcı olabilirsiniz.

FASON YÖNETİMİ

Fason yönetimi doğru gerçekleştirilmez ise üretimde gecikmelere neden olur. İşletme dışında gerçekleşen işlemler üzerinde kontrol sağlamak için , sipariş açılmasına gerek kalmaksızın her fasonu ayrı bir depo ve iş istasyonu gibi olarak tanımlayarak gönderilen hammadde ve yarı mamul takiplerini yapabilirsiniz. Fason iade işlemlerini sistemde yürütebilirsiniz. Fason maliyetlerini doğru bir şekilde hesaplayabilir, fasondaki stoklarını anlık takip edebilirsiniz.

fason-yonetimi-image
sahadan-veri-toplama-svt-image

SAHADAN VERİ TOPLAMA (SVT)

Üretim Sistemi içerisindeki makine ve insandan elektronik ortama bilgi alınabilmesi uygun olan veya bu hale getirilmesi mümkün olanlarından bir proje çerçevesinde çalışma, duruş, arıza, hata, sarfiyat gibi bilgilerin toplanması ve bu bilgilerin anlık bilgisayar ortamında oluşturulacak bir veri tabanına aktarılması, istendiğinde online veya özet rapor olarak gösterilmesini sağlar.