DEPO YÖNETİMİ

Tek Sistem ERP ile sınırsız sayıda depo tanımı yapabilir, bazı sektörlerde kritik olan depo çalışma şeklini (FIFO, LIFO, Raf Bazlı, Son Kullanma Tarihi) belirlenerek izlenebilirliği sağlayabilirsiniz. İşletmede kullanılabilir tüm lokasyonlar için depo, raf, kat aralığı, göz, bölme şeklinde tanımlamalar yaparak depolarınızı yönetebilirsiniz.
Spesifik ürün özellikleri sayesinde bozulabilen ürünlerin soğuk depoya, tehlikeli maddelerin tehlikeli madde deposuna ya da hangi tehlikeli maddelerin aynı depoya konulmayacağı belirlenebilir.

Planlamada kullanılabilecek, üretim emişleri yapılabilecek, mal çıkış ve mal kabul işlemlerinde siparişin otomatik kapanabileceği depoları belirleyebilirsiniz.

Deponun bulunduğu cari seçilerek fason depolarını oluşturabilir ve ürünlerinizin takibini yapabilirsiniz.

İzin verilmeyen depo hareketlerini tanımlayarak hatalı işlem yapılmasını engelleyebilir, kullanıcı bazında depoları yetkilendirebilirsiniz.

Blokajlı ürünün girişinin yapılamayacağı depoları belirleyebilirsiniz. Dolayısıyla giriş kalite kontrolü yapılmamış bir malın depo hareketlerini ve üretimde kullanılmasını, çıkış kalite kontrolü yapılmayan bir ürünün sevk edilmesini engelleyebilirsiniz.

ERP Barkod Otomasyonu ile entegre çalışır, tüm depo hareketleri el terminalleri tarafından, gerçek zaman içinde işlenebilir. Mal kabul, mal çıkış, depo transfer, üretim, kalite kontrol ve depo sayım işlemleri hızlı ve doğru bir şekilde el terminali ile yapılabilir.

Üretim ve depolama alanlarında kabul-boşaltma-yerleştirme-yükleme gibi işlemlerin önceden belirlenen kurallar dahilinde yapılmasını sağlar, operasyonel hatalarda kullanıcıyı uyarır ve yönlendirebilirsiniz.

Aranan yarı mamul-mamul veya ham maddelerin depoların neresinde olduğu her an izlenebilir ve işlemler o noktaya yönlendirilebilir. Depo çalışma şekline göre uzun yollardan kaçınmak için ürünün en yakın depolama yerinden alınması önerilebilir.

İnternet tabanlı mimari sayesinde değişik şehirlerde, bölgelerde hatta ülkelerde bulunan tesisleri, depoları tek bir merkezden izleyebilirler.

depo-yonetimi-image
stok-yonetimi-image

STOK YÖNETİMİ

Stok takibi, bir işletmenin faaliyetini yürütebilmek için satmak üzere aldığı ya da satılacak ürünü üretmek için kullandığı malzemelerin kaydıdır. Bu kaydın amacı işletmenin karlılığını arttırmak için stok ve üretim maliyetlerini en aza indirecek stoklama seviyesini tutturmaktır.

Akıllı Kodlama : Stok kodlarının önceden belirlenen kriterlere göre program tarafından üretilmesini sağlayarak standart ve hatasız açılmasını sağlayabilirsiniz. Stok kodlarını gruplandırarak raporlama yapabilirsiniz.

Stok Birim takibi Stok kartında stoğun takip edildiği birim tanımlanabilir. Ancak satın alırken farklı birimde, kullanırken farklı birimde, satarken farklı birimde işlem yapmak isteyebilirsiniz. Bu yapı ile aynı stoğu farklı birimlere göre takip edebilir ve bunları birbirine dönüşümlerini tanımlayabilirsiniz.

Stok kartında Müşteri/Tedarikçi ürün kodlarını tanımlayarak sipariş, irsaliye ve faturada onların stok kodları ile işlem yapılmasını sağlayabilirsiniz.

Stok Seviyeleri: Her stok için ideal maksimum ve minimum miktarları belirleyebilirsiniz. Workflow aracılığı ile stok seviyelerini dinamik olarak takip edebilir, minimum seviye altına düşen stoklarınız için sistemin sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz. MRP (Malzeme İhtiyaç Planlaması) aracığı ile stok seviyesinin altına düşen stoklarınıza otomatik sipariş açabilirsiniz.

Lot, parti, seri no takip özellikleri ile geriye dönük izlenebilirlik sağlanır.

Stok üzerinde rezervasyon işlemi yaparak müşteriye yapılan sevkiyatı garanti altına alabilirsiniz.

Grup şirketlerde merkezi stok uygulaması ile stoklarınızı yönetebilirsiniz. Stok açıldıktan sonra onay işlemine tabi tutarak işlem görmesini sağlayabilirsiniz.

Dönem ortasında ya da sonunda yaptığınız sayım sonucu fark fişleri sistem tarafından otomatik oluşturulur.

Stok kartınıza resim ve belgelerinizi yükleyerek güncelliğini takip edebilirsiniz.

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI (MRP)

Malzeme İhtiyaç Planlama (Material Requirement Planning – MRP) sistemi, stok yatırımlarını minimize etmek, üretimi ve etkinliği arttırmak ve alıcıya yapılan hizmeti geliştirmek amacıyla kullanılan bir yönetim çizelgeleme ve kontrol tekniğidir.

MRP son ürünün teslim tarihinden geriye doğru giderek, siparişi verilecek ve üretilecek malzemelerin miktarını ve zamanını bulma esasına dayanır.

Tek Sistem ERP ile, üretime girecek ve tedarik edilecek malzemeler için minimum parti/lot büyüklüğü ve üretim/satın alma birleştirme gün sayısı vererek işçilik ve hazırlık maliyetlerinizi düşürebilir, kontrol ya da diğer sebeplerle malzemenin termininden kaç gün önce deponuzda hazır olması gerektiğini belirtebilir, min.-max. stok seviyelerinin, gümrükleme ve yol sürelerinin dikkate alınmasını sağlayabilirsiniz. Kesin olmayan öngörü siparişlerinizi de MRP hesaplamasında dikkate alarak sınırsız sayıda senaryo üretebilirsiniz.

Malzeme İhtiyaç Planlaması modülü programın birçok modülü ile entegre çalışmaktadır. Malzeme İhtiyaç Planlaması yaparken ana üretim planı, ürün ağaçları, ham madde, tedarik ve yarı mamul üretim süreleri, stok miktarlarına ihtiyaç vardır. MRP hesaplanması sonucunda kapasitenizi günlük, aylık, haftalık ve yıllık periyotlarda kapasite ve termin tarihinde göre anında görebilir, tedarik oranlarını belirleyerek toplu sipariş açabilir, üretim iş emri, fason satın alma ve satış siparişlerinizi oluşturabilirsiniz.

malzeme-ihtiyac-planlamasi-image
lojistik-yonetimi-image

LOJİSTİK YÖNETİMİ

Müşteri ihtiyaçlarına zamanında cevap verebilmek için lojistik işlemleri verimli bir şekilde yönetilmelidir. Tek Sistem ERP Sevkiyat Planlama ile nakliye maliyetlerinizi düşürebilir, detaylı sevkiyat takibi ile sevkiyatın zamanında hatasız olarak sonuçlandırılmasını sağlayabilirsiniz. Müşterilerin kendilerine ait kodlarıyla sevkiyat yapılmasını sağlayabilir, bir müşteri için istediğiniz kadar sevk adresi tanımlaması yapabilirsiniz. El terminali ile sevkiyatınızı hızlı ve doğru şekilde yönetebilirsiniz.

BARKOD UYGULAMALARI

Firmalar her yıl depolarındaki kayıplar nedeniyle zarar ediyor. Barkod uygulamaları sayesinde depo ve sevkiyat süreci kontrol altına alınarak, kayıpların önüne geçilir. Stoklarınızı serileyerek koli ve palet bazında benzersiz barkod üretebilir ve izlenebilirliği sağlayabilirsiniz. Sorunsuz bir depolama ve tam zamanında yapılan hatasız bir sevkiyatla müşteri memnuniyeti oluşturabilirsiniz.

barkod-uygulamalari-image