DÖKÜMAN YÖNETİMİ

Tek Sistem ERP ile Kalite Süreçleriniz içindeki tüm dokümanları sistem üzerinden oluşturabilir, revizyonlarını takip edebilirsiniz. Revizyon görmüş dokümanları arşivleyerek her zaman en yeni versiyona ulaşılmasını sağlayabilirsiniz. Dökümanlarınızı gruplandırarak kullanıcı bazında, oluşturma, düzenleme, okuma, silme ve yazdırma yetkilerini tanımlayabilirsiniz. Herhangi bir dokümanda yapılan değişikliklerle ilgili tüm kullanıcılara bilgilendirme maili gönderebilirsiniz.

dokuman-yonetimi-image
kalite-kontrol-yonetimi-image

KALİTE KONTROL YÖNETİMİ

  • Giriş Kalite Kontrol

Tek Sistem Erp ile , Hammadde, sarf malzeme  ve ambalaj malzemelerin  tamamının tanımlı olduğu girdi kontrol talimatlarını sistem üzerinden hazırlayabilirsiniz.  Ürünlerin nasıl, hangi sıklıkta, hangi yöntemle ve kim tarafından kontrol edileceğini belirleyebilirsiniz. Giriş kalite onayı verilmemiş malzemeleri GKK Blokajında alarak, depolar arası transferini ve üretim kullanılmasını engelleyebilirsiniz.

  • Üretim Kalite Kontrol

Tek Sistem Erp ile ,  üretim kontrol talimatları ve  dinamik örnek alma planlarını  sistem üzerinden oluşturabilirsiniz. Belirlediğiniz izleme sıklığında , kontrol talimatlarındaki parametrelere uygun olup olmadığını değerlendirebilirsiniz . Uygun olmaması halinde üretim blokajına alarak müdahale edilmesini sağlayabilirsiniz.

  • Çıkış Kalite Kontrol

Tek Sistem Erp ile, piyasaya sürülecek olan tüm ürünlerin çıkış kontrol talimatlarını sistem üzerinden hazırlayabilirsiniz.  Ürünlerin nasıl, hangi sıklıkta, hangi yöntemle ve kim tarafından kontrol edileceğini belirleyebilirsiniz. Çıkış Kalite Kontrol onayı verilmeyen ürünleri ÇKK Blokajına alarak sevk edilmesini engelleyebilirsiniz. Çıkış Kalite kontrol formunu mail ile otomatik müşterinize gönderebilirsiniz.

KALİBRASYON YÖNETİMİ

  • Kalibrasyon

Tek Sistem ERP ile firmanızda kullanılan ölçüm aletlerinin kalibrasyon işlemlerinin takibini ve kontrolünü sistem üzerinden yapabilirsiniz. Kalibrasyon tarihlerinden önce sistemin kullanıcıları uyarmasını sağlayabilirsiniz.  Kalibrasyon sertifikalarını sisteme yükleyebilir ve ilgili kişilerinde sertifikaları kolaylıkla görmesini sağlayabilirsiniz.

  • Doğrulama

Doğrulama ölçü aletlerinin belirtilen limitler dahilinde ölçüm yaptığını onaylama işlemidir. Tek Sistem Erp ile doğrulama yapılan referansların tanımlanması, ölçülen değerlerin girilerek sapmanın hesaplanması ve cihazın uygun olup olmadığı değerlendirmesini yapabilirsiniz.

  • MSA

MSA, proseslerde ölçüm cihazları ile yapılan ve elde edilen bilgilerin ne derecede sağlıklı olduğunun değerlendirmesidir. Ölçüm sisteminin güvenirliliğinin test edilebilmesi için aynı ölçüm cihazı kullanılarak birden fazla operatörün, birden fazla parçayı, birden fazla kere ölçmesi gerekmektedir. Tek Sistem Erp ile Msa kayıtlarını sistem üzerinden takip edebilir ve standartlara uygun olarak raporlanmasını sağlayabilirsiniz.

kalibrasyon-yonetimi-image
tedarikci-performans-degerlendirme

TEDARİKÇİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Tek sistem ERP ile , tedarikçinizin hizmet ve malzeme kalitelerini takip edebilir , termine uygunluk, miktara uygunluk, kaliteye uygunluk ve belirlenen farklı parametrelere göre, değerlendirilmesini sağlayabilir , sisteme girilen veriler doğrultusunda tedarikçi performans raporlarınızı oluşturabilirsiniz. Tedarikçilerin geçerlilik tarihleri takip edilmesi gereken belge takibini otomatik yapabilirsiniz. Onaylı tedarikçilerinizi sistemden takip edebilirsiniz. Tedarikçi kaynaklı uygunsuzlukları sisteme kayıt edebilir, ilgili faaliyetleri planlayarak izleyebilirsiniz.

DÖF TAKİBİ

Tek Sistem ERP ile Kalite Yönetimi Sistemi kapsamında firmada uygulanan bütün süreçlerde ortaya çıkan uygunsuzlukların giderilmesi için yürütülecek faaliyetlerin belirlenmesi, takip edilmesi, yeniden gerçekleşmesinin önlenmesi için ilgili yöntem, sorumluluk ve yetkileri sistem üzerinden tanımlayabilirsiniz. Kişilere iş atamaları yapabilir, faaliyetlerin kim tarafından, ne kadar sürede tamamlandığını izleyebilirsiniz. Zamanında tamamlanmayan işlerle ilgili kullanıcılara bilgilendirme maili gönderebilirsiniz. PortalTek intranet uygulaması aracılığı ile müşterileriniz yapılan faaliyetleri anlık olarak izleyebilir, tedarikçilerinize açtığınız düzeltici faaliyetleri siz takip edebilirsiniz.

dof-takibi-image
musteri-sikayetleri-takibi-image

MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ TAKİBİ

Şikayetleri doğru yönetmek suretiyle işletmeler; sadık müşteri sayılarının artması, marka ve imajının olumsuz etkilerden korunması, müşterilerin başkalarına olumlu mesajlar iletmesi, müşteri zihnindeki kalite algısının artması, işletmenin toplam gelirinin artması gibi birçok kazanımlar elde etmiş olacaklardır. Tek Sistem Erp ile müşteri şikayetlerini kayıt altına alabilir, şikayetlerin en kısa zamanda çözüme ulaştırılması için iş atamaları yapabilir, faaliyetlerin kim tarafından, nasıl, ne zaman yapılacağını takip edebilirsiniz. Müşteri bilgilendirmelerinin otomatik mail ile yapılmasını sağlayabilirsiniz. PortalTek intranet uygulaması aracılığı müşterileriniz şikayetlerini sisteme kendileri işleyebilir ve yapılan faaliyetleri izleyebilirler.

DENETİM TAKİBİ

Tek Sistem Erp ile , kalite yönetim sistem gereği yapılan iç ve dış denetimlerin takibini sistem üzerinden yapabilirsiniz. Denetimlerin planlanması, yayınlanması, denetim sorularının gruplandırılarak hazırlanması ve puanlarının oluşturulmasını, denetim gerçekleşen kayıtlarının tutulması ve gerektiğinde düzeltici faaliyet açılmasını sağlayabilirsiniz.

denetim-takibi-image
kalite-maliyetleri-takibi-image

KALİTE MALİYETLERİ TAKİBİ

Kalite maliyetleri, kusurları önlemek ve faaliyetleri değerlendirmek için yapılan harcamalar ile ürün ve hizmetlerin belirlenen spesifikasyonları karşılayamamasından doğan iç ve dış başarısızlık sonucu oluşan kayıplardır. Tek Sistem ERP , tüm modüller ile ilişkili kalite maliyet yapısı sayesinde Önleme, Değerlendirme, iç başarısızlık, dış başarısızlık başlıklarında maliyetlerinizi görebilir ,ciro ile raporlama yapabilirsiniz.

TOPLANTI YÖNETİMİ

Tek Sistem Erp ile, müşterilerinizle, tedarikçilerinizle yada firma çalışanları ile yapacağınız toplantılarınızın planlanması , katılımcıların ve toplantı gündeminin belirlenmesi, gündeme ait kararların oluşturulması, sorumlu kişilerin ve terminlerin belirlenmesi, iş atamalarının yapılarak kararların takip edilmesini sağlayabilirsiniz. Katılımcılara toplantı davetini ve toplantı tutanağını otomatik mail ile gönderebilirsiniz.

toplanti-yonetimi-image
oneri-image

ÖNERİ

Tek Sistem Erp ile, çalışanlarınızdan kolay ve hızlı bir şekilde yüzlerce öneri toplayabilirsiniz. Çalışanlarınızdan alacağız yüzlerce öneriyi doğru bir şekilde değerlendirerek firmanıza kazanç, tasarruf ve gelişim sağlayabilirsiniz.

YENİDEN İŞLEM / REWORK

GKK, ÇKK veya proses kontrollerinde tespit edilen problemlerin giderilmesi için harcanan iş gücü ve malzeme tüketimlerini takip edebilirsiniz. Ürünleri komponentlerine ayırıp, hurda ile sağlamların ayrıştırılması, bu işlemde çalışan personelin beyan edilmesi ile de işçilik kayıplarınızı ürün miktarı, süre ve/veya parasal olarak izleyebilirsiniz. Çıkan hurda verisi ile pareto analizleri, PPM raporları gibi birçok rapor alabilirsiniz. Aynı şekilde bu modül üzerinden DÖF hazırlayabilirsiniz.

yeniden-islem-rework-image