KALIP YÖNETİMİ

  • Proje bazlı izlenebilirlik,
  • Maliyetlerin kontrol edilmesi,
  • Verimsiz süreçlerin minimize edilmesi,
  • Hedeflenen sürelere ve maliyete uyumun sağlanması,
  • Üretim ve iş gücü kayıplarının minimize edilmesi,
  • Fason kaynakların yönetimi,
  • Termine uyma zorunluluğu,

sektörün en önemli gereksinimleridir. Yine sektörün rekabet hızından dolayı hızlı teklif verme, hızlı proje değişiklikleri (revizyon) oluşturma, hızlı maliyet analizi ve kontrolü gibi bilgilerin anlık olarak sağlanması gerekmektedir.

kalip-yonetimi-image
kalip-iscilik-malzeme-fizibilite-tanimlari-image

KALIP İŞÇİLİK / MALZEME FİZİBİLİTE TANIMLARI

Kalıp Fizibilite Hesabında dikkate alınması gereken işçilik ve malzeme tanımları kalıbın büyüklüğüne ve zorluk derecesine göre oransal anlamda tanımlanabilir. Bu şekilde her bir fizibilite kaleminin süre ve maliyet bilgileri otomatik olarak hesaplanır.

KALIP TANIMLARI

Kalıp ile ilgili tanımlamalar detaylı şekilde yapılabilir. Kalıbın büyüklüğü (Küçük, Orta, Büyük), kalıbın zorluk derecesi (Kolay, Orta, Kompleks), Kalıp Şekli (Yekpare, Çekirdekli), Kalıbın Yönü (Yatay Yerleştirme/Dikey yerleştirme), Yolluk Tipi, Göz Sayısı, Maça Sayısı, Kalıp Tipi, Ham madde bilgisi, Müşteri proje kodu, Proje adı, kalıptan çıkan ürünün en, boy, yükseklik bilgileri tanımlanabilir. Bu tanımlamalar kalıbın maliyet hesabında dikkate alınmaktadır. Örneğin kalıbın yüksekliği ve zorluk derecesi seçildiğinde tanımlanan oranlara göre maliyetin fizibilite kalemlerine dağıtılması sağlanır. Kalıp Şekli (Yekpare, çekirdekli) kalıp yüksekliğinin hesaplanmasında dikkate alınır. Ürüne ait en, boy, yükseklik bilgisi kalıbın boyutunun hesaplanmasında referans alınır. Kalıbın imalatında kullanılan ham madde tanımı yapıldığında kullanılan metalin öz kütlesinden hareket edilerek toplam harcanacak metal ve kalıbın ağırlığı bulunur.

kalip-tanimlari-image
kalip-hesaplama-tablosu-image

KALIP HESAPLAMA TABLOSU

Kalıp Hesaplama Tablosu ekranında Kalıbın Göz Sayısı ve Kalıp Yönü seçildiğinde program otomatik olarak görselini hazırlar ve belirtilen ölçüler referans alınarak kalıbın en ve boyu hesaplanır.

KALIP YÜKSEKLİK HESABI

Kalıptan çıkan ürünün en, boy, yükseklik değerleri dikkate alınarak kalıbın yekpare ya da çekirdekli olmasına göre program otomatik olarak kalıp yüksekliğini hesaplamaktadır.

kalip-yukseklik-hesabi-image
fizibilite-girisleri-image

FİZİBİLİTE GİRİŞLERİ

Kalıp İşçilik ve malzeme fizibilite tanımlamalarındaki oranlardan hareket ederek kalıp maliyetinin fizibilite kalemlerine dağıtıldığı ekrandır. Herhangi bir oran verilmediğinde Süre/miktar ve birim fiyat üzerinden hesaplama yapılır. Kalıp Tanımları ekranından Fizibilite Oluştur butonuna basıldığında fizibilite hesabı otomatik olarak yapılmaktadır.

Kalıp Tanımlarından Fizibilite Oluştur dediğimizde toplam kalıp maliyeti fizibilite kalemlerine dağıtılır ve her bir kalemin maliyeti hesaplanır. Fizibilite Türü (Yeni Kalıp/Tadilat ) olarak seçilebilir. Tadilat ile ilgili fizibilite çalışması sırasında dilerseniz kalıbın tadilat öncesi ,sonrası ve yapılan işlemlerle ilgili resim ve açıklamalarını ekleyebilirsiniz. Fizibilite Kırılımı ,Müşteri Tool Cost ve Planlama Tool Cost olarak iki ayrı şekilde otomatik olarak hazırlanır. Müşteri Tool Cost Satış fiyat listelerinden , Planlanan Tool Cost alış fiyat listelerinden beslenir. Her bir fizibilite kalemi için iskonto oranı verilerek değişiklik yapılabilir
.

KALIP TEKLİFİ

Kalıp Teklifi verilirken hazırlanan fizibilite üzerinden hareket edilir. Fizibilite maliyeti üzerine kar oranı ekleyerek teklif fiyatı elde edilir. Teklif ile ilgili onay süreci kurgusunu workflow aracıyla müşterilerimiz tarafından yönetilebilir. Kalıp Teklif dökümünü hem yeni kalıpta hem tadilatta sistem üzerinden alabilir ve E-mail ile müşterilerinize gönderebilirsiniz.

kalip-teklifi-image
kalip-siparisi-image

KALIP SİPARİŞİ

Müşteri tarafından onaylanan teklifler üzerinden tek tuşla sipariş oluşturulur. Sipariş ile ilgili evraklar eklenebilir. Güncel Data Tarihi baz alınarak tüm operasyonlara ait terminler otomatik hesaplanır. Sipariş içinden maliyet detayları izlenebilir.

KALIP İMALAT SÜREÇ ADIMLARI

Kalıp reçetesinin alt yapısının oluşturulması için örnek reçete Kalıp imalat Süreç adımları ekranından hazırlanır. Siparişin onaylanması ile Kalıp Üretim reçetesi otomatik olarak hazırlanır. Fizibilite baz alınarak, alt seviyelere verilen oranlarla operasyon süreleri otomatik olarak reçeteye aktarılır.

kalip-imalat-surec-adimlari-image
kalip-uretim-recetesi-image

KALIP ÜRETİM REÇETESİ

Kalıpta kullanılacak parçaların tanımlanması ve parça üretiminde kullanılacak malzeme talepleri reçete üzerinden yapılabilir. Her parça tanımlandığında, parçanın İmalat süreç adımları otomatik oluşur. Fizibilitede öngörülen toplam operasyon süresi gözetilerek hazırlanan malzeme ihtiyaç tarihi tablosu baz alınıp malzeme teslim tarihleri otomatik olarak belirlenir. Hazırlanmış İş Emirleri ve iş emri durumlarını kolaylıkla takip edebilirsiniz.

İŞ İZLEME VE ÇALIŞMA EKRANI

İş İzleme ve çalışma ekranı ile operasyonların takibi, operatörlerin çalışma sürelerinin ve işçilik maliyetlerinin hesaplanabilmesi sağlanır. Üretim İş Emirleri oluşturulduktan sonra iş istasyonları kendilerine atanan işleri görebilir. Operasyon tanımlaması yapılmış işler, malzeme talebi yapılmış, malzemesi gelmiş ve giriş kalite kontrolü yapılmış işler ayrı ayrı görülebilir. Çalışılabilir işler kısmında İş Başlat /İş Beklet ve İş Bitir yapılarak anlık takip yapılabilir.

is-izleme-ve-calisma-ekrani-image
kalip-uretim-gerceklesen-verisi-image

KALIP ÜRETİM GERÇEKLEŞEN VERİSİ

Üretim ve duruş bilgileri (planlı ve plansız duruşlar), üretilen sağlam miktar, hurda değerleri anlık izlenebilir. Kimin, hangi işi ne kadar sürede planlanan değere göre nasıl gerçekleştireceğini görebilirsiniz. Aynı zamanda operatörlerin verimlik analizlerini yapabilirsiniz. Tek sistem Kalıp OEE, etkin çalışma süresi, üretim hızı ve sağlam/bozuk değerlerini bir arada incelediği için en kısa yoldan ne tarafa doğru gidildiğini görebilirsiniz.

SAHADAN VERİ TOPLAMA YÖNETİMİ (SVT)

Üretim Sistemi içerisindeki makine ve insandan elektronik ortama bilgi alınabilmesi uygun olan veya bu hale getirilmesi mümkün olanlarından bir proje çerçevesinde çalışma, duruş, arıza, hata, sarfiyat gibi bilgilerin toplanması ve bu bilgilerin anlık bilgisayar ortamında oluşturulacak bir veri tabanına aktarılması, istendiğinde on-line veya özet rapor olarak gösterilmesini sağlar.

sahadan-veri-toplama-svt-image
fason-is-emirleri-image

FASON İŞ EMİRLERİ

İşletme dışında yapılan faaliyetlerin takibini sağlar, fason işletmelerin yönetilmesini kolaylaştırır. Fason üretim iş emirleri, sevk irsaliyeleri hazırlanmasını sağlar. Fasonda bulunan stokları ve maliyetleri izlemenizi kolaylaştırır.

KAPASİTE HESABI

Alınan siparişleri yerine getirmek için gerekli olan kapasitenin belirlenmesi gerekir. Kapasite Hesabı, şirket, şube, üretim birimi, iş istasyonu bazında yapılabilir. Kapasitenizi Günlük, haftalık, aylık ve yıllık periyotlarda görebilirsiniz. Hem kapasiteye göre hem termin tarihine göre doluluk oranlarını izleyebilirsiniz.

kapasite-hesabi-image
kalip-maliyet-hesabi-image

KALIP MALİYET HESABI

Kalıp programı içinde hem planlanan hem de gerçekleşen maliyet hesaplanır. Planlanan maliyeti teklif hazırlarken ve daha sonra gerçekleşen ile kıyaslamak için kullanabilirsiniz. Gerçekleşen maliyet ile planlanan arasındaki sapmalar size neyin doğru neyin yanlış gittiğini gösterecektir. Gerçekleşen maliyetin hesaplanması için bütün işlemlerin bitmesi gerekmez, o ana kadar biten işlemlerin planlanan ve gerçekleşen maliyetini elde edebilirsiniz. Bu sayede üretim sürerken ortaya çıkan sapmaları sıcağı sıcağına değerlendirebilirsiniz.