ÖZLÜK İŞLEMLERİ

Personel sicil kartı ile çalışanlarınızın tüm kişisel bilgilerini kapsamlı şekilde kayıt edebilirsiniz. Firmanızdaki personel yetkinliklerini düzenleyerek, entelektüel sermayenizin tespit edilmesini, personelin terfi, nakil, ücret, şube değişimi gibi sicil değişikliklerini kolaylıkla yönetebilirsiniz. Personelin ödül ve cezalarını, zimmet işlemlerini, personel istihkaklarını, adli dosyalarınızı sistem üzerinden takip edebilirsiniz. Personele ait tüm belgeleri arşivleyebilir ve kolayca ulaşabilirsiniz.

ozluk-islemleri-image
secme-yerlestirme-image

SEÇME YERLEŞTİRME

Seçme ve yerleştirme modülü ile firmanın ihtiyacı olan eleman talebi sistem üzerinden yapılabilir. Portal Tek aracılığı ile ilanlarınızı yayınlayabilir, başvuruları online toplayabilirsiniz. Aday havuzlarını oluşturabilir, mülakat süreçlerinizi yönetebilirsiniz. İstediğiniz nitelikteki çalışanları seçmek ve doğru adayları işletmenize kazandırmak için gereken her şeyi sorgulayabileceksiniz. Onay süreçleri ile uygun elemanın seçimini hızlandırarak personel sicil kartını oluşturabileceksiniz.

PERFORMANS/YETENEK YÖNETİM SİSTEMİ

Performans Yönetim Sistemi; şirketinizin stratejik hedeflerine ulaşabilmek ve standartlarını üst düzeylere taşıyabilmek adına, hedefleriniz doğrultusunda çalışanlarınızın bireysel hedeflerini belirleyebilmek, performanslarını değerlendirebilmek ve gelişimlerini desteklemek adına uygulanacak standartları ve ilkeleri kapsar.

Tek Sistem ERP ile;

  • Vizyon, Misyon ve Değerlerin tanımlanması buna bağlı olarak hedef ve faaliyet planlarınızın oluşturulması
  • Yetkinlik düzeylerinin, kriterlerinin belirlenerek    yetkinlik kütüphanesinin oluşturulması ve görev bazında eşleştirilerek önem derecelerinin belirlenmesi
  • 360/270/180/90 derece performans değerlendirme yapılabilmesi
  • Hedef ve yetkinlik bazında performans değerlendirme yapılabilmesi
  • Geri bildirimlerin toplanması ve raporlanabilmesi ile detaylı ve gerçek zamanlı olarak performans takip ve analizi yapma imkânı sağlanır.
performans-yetenek-image
egitim-yonetimi-image

EĞİTİM YÖNETİMİ

Tek sistem ERP ile, firma içi ve firma dışı eğitim taleplerinin toplanması, eğitimlerin, eğitmen ve yerlerinin planlanması, kaynakların tedarik edilmesi, katılımcıların belirlenmesi, eğitim gerçekleşen kayıtlarının tutulması ve raporlanmasını sağlayabilirsiniz. Yetkinlik ve performans değerlendirme sistemi ile personelin eğitimi ihtiyaçlarını tespit edebilirsiniz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Personelin muayene, sevk ve kontrol bilgilerinin, iş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıt edilmesini, ayrıntılı istatistikler oluşturarak takip edilmesini sağlayabilirsiniz. Tetkik ve sağlık raporlarının belge olarak ekleyebilirsiniz. Toplantı Yönetimi Modülü ile İSG kurul toplantılarınızı yapabilir, takibini sağlayabilirsiniz. Bakım Yönetimi Modülü ile ekipman bakım planlarını ve periyotlarını oluşturabilirsiniz. Eğitim Modülü ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili şirket içi ve şirket dışı eğitimlerini planlayabilir kayıt edebilirsiniz. Denetim modülü ile yapılan denetimleri ve sonuçlarını izleyebilirsiniz.

is-sagligi-ve-guvenligi-image
pdks-image

PERSONEL DEVAM KONTROL SİSTEMİ (PDKS)

PDKS, Personelin işe giriş çıkış zamanlarının kayıt altına alınması ve bu kayıtlara dayanılarak personelin devam durumu, fazla mesai, vardiya zamanları, izin zamanları, puantaj gibi verileri işleyerek aylık maaş hak edişini ya da elamanların performansını raporlar. Günlük ve aylık mesai düzenleme ekranlarında giriş çıkışlardaki anormallikleri görebilir ve müdahale edebilirsiniz. Manuel yapılan değişiklikler takip edilebilir. Fazla mesailer onaya tabi tutularak puantaj hesaplamalarına dahil edilebilir. Vardiya planlama sistem üzerinden yaparak aynı zamanda servis, yemek ihtiyaçlarınızı görebilirsiniz. İş kanunlarına uygun olarak telafi çalışması ile mesai denkleştirme yaparak maliyetlerinizi azaltabilirsiniz. İzin İşlemlerini sistem üzerinden takip ederek yıllık izin hak edişlerini kalan, devreden izinleri otomatik hesaplayabilirsiniz.

PERSONEL ANKETLERİ

Anketler, çalışan görüş ve önerilerine önem veren ve kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen şirketler için yol gösterici olacaktır. Tek Sistem ERP ile anket sorularını, cevaplarını ve puanlandırılmasını sistem üzerinden oluşturabilirsiniz. Geri bildirimlerini sistemden alabilir buna bağlı olarak iyileştirme faaliyetleri yapabilirsiniz.

personel-anketleri-image